Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2020

Năm 2020 - Năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm 2020 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Ngày đăng: 27/12/2020 Lần công bố sắp tới: 29/01/2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020

Xổ số hàng ngàyTổng quan tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười Một và Mười Một tháng năm 2020 qua các lĩnh vực.

Ngày đăng: 29/11/2020 Lần công bố sắp tới: 29/12/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và Mười tháng năm 2020 qua các lĩnh vực.

Ngày đăng: 29/10/2020 Lần công bố sắp tới: 29/11/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2020

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2020 ước tính tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý III các năm trong giai đoạn 2011-2020. Dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới nên GDP quý III/2020 tăng trưởng khởi sắc so với quý II/2020.

Ngày đăng: 29/09/2020 Lần công bố sắp tới: 29/10/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020

Xổ số hàng ngàyTính chung 8 tháng, cả nước có 88,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.225,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 694,9 nghìn lao động, giảm 2% về số doanh nghiệp, tăng 6,5% về vốn đăng ký và giảm 16,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/08/2020 Kỳ tham chiếu: Tháng 8 và 8 tháng năm 2020Lần công bố sắp tới: 29/09/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020

Sản xuất công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, IIP tháng 7/2020 chỉ tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/07/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2020

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2020 ước tính tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2020.

Ngày đăng: 29/06/2020 Lần công bố sắp tới: 29/07/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020

Xổ số hàng ngày5 tháng đầu năm 2020, IIP tăng 1%; doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cả nước giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 3,9%...

Ngày đăng: 29/05/2020 Lần công bố sắp tới: 29/06/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2020

Xổ số hàng ngàyDiễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, công trình. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4/2020 ước tính đạt 23,2 nghìn tỷ đồng, thấp hơn tháng 3/2020 và đạt mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn 2016-2020.

Ngày đăng: 29/04/2020 Lần công bố sắp tới: 29/05/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2020

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2020 ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý I các năm trong giai đoạn 2011-2020 .

Ngày đăng: 27/03/2020 Lần công bố sắp tới: 29/04/2020

1 2 3 24