Thông tin thống kê

Infographic Vốn đầu tư năm 2020

Xổ số hàng ngàyVốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2020 tăng 5,7% so với năm 2019, mức thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày đăng: 21/01/2021 Kỳ tham chiếu: 12/2020

Infographic Công nghiệp tháng 12 và năm 2020

Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA) được thực thi nên sản xuất công nghiệp trong quý IV/2020 có sự khởi sắc.

Ngày đăng: 20/01/2021 Kỳ tham chiếu: 12/2020

Infographic Vận tải và du lịch năm 2020

Tính chung cả năm 2020, vận chuyển hành khách giảm 29,6% và vận chuyển hàng hóa giảm 5,2% so với năm trước

Ngày đăng: 20/01/2021 Kỳ tham chiếu: 12/2020

Infographic Một số vấn đề xã hội năm 2020

Tính chung năm 2020, cả nước có 16,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 75,9% so với năm trước, tương ứng với 66,5 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 76,1%.

Ngày đăng: 19/01/2021 Kỳ tham chiếu: 12/2020

Infographic Dân số, lao động và việc làm năm 2020

Xổ số hàng ngàyDân số trung bình của Việt Nam năm 2020 là 97,58 triệu người. Chất lượng dân số được cải thiện, mức sinh giảm mạnh trong 3 thập kỷ qua và cơ bản duy trì mức sinh thay thế từ năm 2005 trở lại đây.

Ngày đăng: 19/01/2021 Kỳ tham chiếu: 12/2020

1 2 3 194