Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Sinh ngày: 3/12/1969
Quê quán: TP. Thái Bình, Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế (Chuyên ngành Thống kê Kinh tế)
Ngày bổ nhiệm: 3/7/2020
Điện thoại : Cơ quan: 024 73046666 – máy lẻ 9999
Lĩnh vực phụ trách : Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê; Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia; Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch tài chính; Văn phòng Tổng cục Thống kê.
Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thống kê.
Quá trình công tác: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Thống kê Việt Nam nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ năm 2020

Xổ số hàng ngàyNăm 2020 đã khép lại với nhiều biến động tác động đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, trong bối cảnh đó ngành Thống kê của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày đăng: 18/01/2021

Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 ngành Thống kê

Xổ số hàng ngàyTCTK tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 ngành Thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 14/01/2021

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021

BCĐ TĐT kinh tế TW phối hợp cùng TCTK đã tổ chức Hội nghị tập huấn TĐT kinh tế năm 2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK, Phó Trưởng ban BCĐ TĐT kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 11/01/2021

Tổng cục Thống kê tiếp xã giao và làm việc với giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

TCTK đã có buổi tiếp xã giao và làm việc với giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam và thảo luận một số lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và ưu tiên trong những năm tới.

Ngày đăng: 07/01/2021

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương họp thống nhất kế hoạch và triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Xổ số hàng ngàyBộ KH&ĐT đã tổ chức cuộc họp BCĐ TĐT kinh tế TW để thống nhất kế hoạch và triển khai thực hiện TĐT kinh tế năm 2021. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Trưởng ban BCĐ TĐT kinh tế TW chủ trì hội nghị và phát biểu chỉ đạo.

Ngày đăng: 06/01/2021

1 2 3 6