Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2020

Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA) được thực thi nên sản xuất công nghiệp trong quý IV/2020 có sự khởi sắc với tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 27/12/2020 Lần công bố sắp tới: 29/01/2021

Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2019

Xổ số hàng ngàyChỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12/2019 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/12/2019 Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2019Lần công bố sắp tới: 29/01/2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2018

Xổ số hàng ngàyTrong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp năm 2018 duy trì mức tăng trưởng khá với 8,79%, đóng góp 2,85 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Ngày đăng: 29/12/2018 Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2018Lần công bố sắp tới: 29/01/2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2017

Tính chung cả năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,4% so với năm 2016, cao hơn nhiều so với mức tăng 7,4% của năm 2016.

Ngày đăng: 29/12/2017 Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2017Lần công bố sắp tới: 29/01/2018

Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2016

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5% so với năm 2015, thấp hơn nhiều mức tăng 9,8% của năm 2015 và 7,6% của năm 2014 do ngành khai khoáng giảm sút mạnh.

Ngày đăng: 29/12/2016 Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2016Lần công bố sắp tới: 29/01/2017

1 2 3