Sự kiện

Thống kê Việt Nam nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 đã khép lại với nhiều biến động tác động đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, trong bối cảnh đó ngành Thống kê của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày đăng: 18/01/2021

Mười tấm gương phụ nữ điển hình tiêu biểu ngành Thống kê giai đoạn 2016-2019

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê xin trân trọng giới thiệu 10 tấm gương nữ điển hình tiên tiến giỏi việc nước, đảm việc nhà của Ngành giai đoạn 2016-2019.

Ngày đăng: 15/01/2021

Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 ngành Thống kê

Xổ số hàng ngàyTCTK tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 ngành Thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 14/01/2021

Hội nghị ngành Thống kê (triển khai kế hoạch công tác năm 2021)

Bao gồm các tài liệu phục vụ cho Hội nghị ngành Thống kê (triển khai kế hoạch công tác năm 2021)

Ngày đăng: 13/01/2021

Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Xổ số hàng ngàyÔng Phạm Quang Vinh -  Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về GDDS chủ trì buổi Hội thảo Sáng

Ngày đăng: 12/01/2021

1 2 3 33