Luật Thống kê

Cơ quan phát hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 23/11/2015

Xổ số hàng ngàyNgày có hiệu lực: 1/7/2016

Xổ số hàng ngàyNgười ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

(Hỏi đáp về Luật Thống kê)