Video

Thống kê Việt Nam nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 đã khép lại với nhiều biến động tác động đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, trong bối cảnh đó ngành Thống kê của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày đăng: 18/01/2021

Mười tấm gương phụ nữ điển hình tiêu biểu ngành Thống kê giai đoạn 2016-2019

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê xin trân trọng giới thiệu 10 tấm gương nữ điển hình tiên tiến giỏi việc nước, đảm việc nhà của Ngành giai đoạn 2016-2019.

Ngày đăng: 15/01/2021

Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021

Kinh tế Việt Nam vẫn chứng tỏ sức hút từ hội nhập và tiềm năng của một nền kinh tế năng động, những kết quả mà nền kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2020 sẽ góp phần tạo đà phát triển tích cực cho năm 2021.

Ngày đăng: 05/01/2021

75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư - Tiên phong trong đổi mới

Suốt chặng đường 75 năm qua, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày đăng: 04/01/2021

Video đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Xổ số hàng ngàySáng ngày 11/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày đăng: 11/12/2020

1 2 3 4